חשיפה לקרינה אולטרה סגולה בקרב ילדים

כיוון שהנזק לעיניים מקרינה אולטרה סגולה הנו מצטבר, חשוב להגן היטב על העיניים החל מתקופת הילדות. מחקר שנערך לאחרונה באוסטרליה גילה כי 80% מהילדים הפגינו סימנים של נזק שנגרם מקרינה אולטרה סגולה עד גיל 15.

יש להגביל את חשיפתם של ילדים קטנים מאוד לקרינה, בעיקר כאשר רמות הקרינה האולטרה סגולה בינוניות או גבוהות. ילדים רגישים במיוחד לנזקי קרינה כי יש להם אישונים גדולים ועדשות צלולות. בעדשה הגבישית, 75% מהקרינה האולטרה סגולה מועברת אצל ילדים שגילם מתחת ל-10 שנים לעומת העברה של 10% בקרב אנשים שגילם מעל ל-25 שנים. בנוסף לכך, ילדים נוטים לבלות זמן רב יותר בחוץ לעומת מבוגרים וכך נחשפים לרמות גבוהות יותר של קרינה.

מחקרים שנערכו לאחרונה מעריכים כי רק 3% מהילדים מרכיבים משקפי שמש בקביעות וכי 23% מהחשיפה לקרינה אולטרה סגולה במשך החיים מתחוללת עד גיל 18. במהלך זמני שיא של חשיפה לקרינה, חשוב שכל הילדים יהיו מוגנים מהשמש. כאשר ילדים בוגרים דיים כדי להרכיב משקפי שמש, יש לעודדם לעשות כן כשהם נמצאים בחוץ, במיוחד בזמני שיא של הקרינה.

9596389_s