Laura Biagiotti

לאורה ביאג'וטי, אחד השמות החשובים ביותר של האופנה האיטלקית באוסף המסמל את העולם העכשווי ומייצג ביטוי ישיר לפרויקט סגנוני ותרבותי.

אלגנטיות, איכות ומחקר מנחים את הקולקציה החדשה. הסגנון האופייני של המותג יוצרים סדרת משקפי שמש ומסגרות אופטיות מתוחכמת ונצחית.