TOUGH CHARACTER

מותג משקפי שמש עם המון תשוקה לאופנה ועיצוב. ה"אני מאמין" של המותג הוא שמשקפי השמש משקפים את האישיות, את מצב הרוח האישי. הם ביטוי להבעה עצמית. הנחיות העיצוב של המותג כוללות צבעוניות, חופש ואורבניזם.